TEKSET 2023

TEKSET 2023 I dag starter TEKSET konferansen i Trondheim. Dette er en arena hvor aktører i den norske settefisknæring møtes for å drøfte utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av anlegg for yngel, settefisk og postsmolt. 

Oceanology International Americas

Oceanology International Americas Aanderaa - a Xylem brand, will be at Oceanology International Americas in San Diego this week. Stop by booth A40 and speak with technical experts representing Aanderaa, HYPACK, SonTek and YSI - - all proud members of the Xylem Environmental Solutions family!